Vrhovni sud je upravo službeno pokrenuo OGLEDNI POSTUPAK za pitanje o ništetnosti konverzije!!!

DRUŠTVENE TEME

Denis Smajo

Upravo SVJEŽA VIJEST!!!!

Vrhovni sud je upravo službeno pokrenuo OGLEDNI POSTUPAK za pitanje o ništetnosti konverzije!!!

Za najkasnije 90 dana, računajući od danas, imat ćemo riješeno sporno pitanje – da li je konverzija u potpunosti ništetna! To znači da će niži sudovi morati suditi ujednačeno oko pitanja konverzije!!! Nema straha, pravo i pravda je na našoj strani. Čestitam odvjetnici Marini Cvitko Tomić i želim njoj i nama puno sreće u rješavanju još jednom od nekoliko preostalih spornih pitanja oko naših kredita.

Nakon ovoga, ostaje nam još pitanje da li uopće postoji zastara potraživanja (sud EU kaže da nema zastare) i pitanje ništetnosti cijelog ugovora (sud EU kaže da su naši ugovori apsolutno ništetni).

Citiram današnje priopćenje VSRH:

12.12.2019.

Vrhovni sud Republike Hrvatske dopustio ogledni postupak

Svojim rješenjem Gos-1/2019 od 11. prosinca 2019. vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske dopustilo je prijedlog Općinskog suda u Pazinu za rješavanje pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava.
Pravno pitanje koje glasi: “Je li sporazum o konverziji sklopljen na osnovi Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkim kreditima (“Narodne novine”, broj 102/15) nepostojeći ili ništetan u slučaju kada su ništetne odredbe osnovnog ugovora o kreditu o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli” Vrhovni sud Republike Hrvatske ocijenio je važnim jer postoji veći broj sličnih postupaka koji su pokrenuti ili se njihovo pokretanje očekuje u kraćem razdoblju pred prvostupanjskim sudovima.
Nakon donošenja rješenja, Vrhovni sud Republike Hrvatske odmah je objavio svoje rješenje na e-oglasnoj ploči sudova. Prvostupanjski sudovi u svojim postupcima mogu odrediti njihove prekide, a stranke i umješači mogu u roku od 45 dana podnijeti svoja očitovanja o rješenju navedenog pitanja.
Vrhovni sud Republike Hrvatske dužan je odluku o pitanju donijeti u roku od 90 dana, nakon čega su svi sudovi, u nastavljenim postupcima, vezani tim pravnim shvaćanjem.
Na taj način, tzv. preskakajućom revizijom, koja postoji i u drugim državama Europe, Vrhovni sud Republike Hrvatske donosi pravno shvaćanje unaprijed, te omogućuje prvostupanjskim sudovima da brže i lakše donesu svoje odluke. Time će se povećati pravna sigurnost, jer neće biti moguće da sudovi donesu različite odluke o postavljenom pravnom pitanju, strankama će se omogućiti pravo na suđenje u razumnom roku, uz manje troškove postupka, i u krajnjoj liniji, smanjiti opterećenost Vrhovnog suda Republike Hrvatske istovrsnim predmetima, zbog toga što više neće biti potrebe za ujednačavanjem različite sudske prakse sudova nižeg stupnja.
Detaljnije na poveznici:

  • VSRH Gos-1/2019
  •  
  •  
  •  
  •  

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *