POŠTENJAČINA Neke je zgrade Kujundžić prepisao na djecu

DRUŠTVENE TEME

Ima li itko pošten u ovoj Hrvatskoj vladi

Ovu zgradu je 2012 godine ministar Kujundžić prepisao na djecu.

Nakon svega ministar kaže da on nije karijerni političar možda nije karijerni ali je imovinski političar.

/PREGLED GLAVNE KNJIGE (LRSERVICES.JSP?ACTION=PUBLICLDBEXTRACT)PovratakPreuzmi PDFPregled izvatkaNESLUŽBENA KOPIJAREPUBLIKA HRVATSKAOpćinski građanski sud u ZagrebuZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL ZAGREBStanje na dan: 23.01.2020. 23:26Verificirani ZK uložakKatastarska općina: 335606, VRAPČEBroj ZK uloška: 10517Broj zadnjeg dnevnika: Z-45852/2019 (lrServices.jsp?action=publicLrFileStatus&institutionId=285&fileNumber=Z-45852%2F2019)Aktivne plombe:IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGEPOVIJESNI PRIKAZAPosjedovnicaPRVI ODJELJAKRbr.Brojzemljišta(kat.čestice)Oznaka zemljištaPovršinaPrimjedbajutročhvm21.*290/7KUĆA TLOCRTNE POVRŠINE 116 ČM ILI 32 ČHV IDVORIŠTE U UL. A. T. MIMARE BR. 29782.290/7Ulica Ante Topić – Mimare263DVORIŠTE42ZGRADA MJEŠOVITE UPORABE, Zagreb, Ulica Ante Topić – Mimare29221UKUPNO:263DRUGI ODJELJAKRbr.Predmet ispisaSadržaj upisaPrimjedba1.1Zaprimljeno 01.10.2019.g. pod brojem Z-45852/2019PROMJENA, PRIJAVNI LIST RN 84/2019 K.O. STENJEVEC 09.07.2019, izgrađenosti ipovršine čest.br. 290/7.2.1Zaprimljeno 01.10.2019.g. pod brojem Z-45852/2019ZABILJEŽBA, Zabilježuje se da je za zgradu izgrađenu na čest. br. 290/7 k.o. Vrapče(odgovara k.č.br. 2071/1 k.o. Stenjevec) priloženo rješenje o izvedenom stanjuGradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalneposlove i promet, KLASA: UP/I-350-05/18-007/753, URBROJ: 251-13-22-1/018-18-7od 10.04.2018.BVlastovnicaRbr.Predmet ispisaSadržaj upisaPrimjedba*1. Suvlasnički dio: 1/2Prijenos na udio3,4,*KUJUNDŽIĆ MILAN, DONJE VRAPČE BR. 53 A, ZAGREB*1.1Z-19336/2012IZ ZK ULOŠKA PRENESENI VLASNICI*2. Suvlasnički dio: 1/2Prijenos na udio3,4,*KUJUNDŽIĆ TATJANA, DONJE VRAPČE BR. 53 A, ZAGREB/©2014-2020 – Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava. Sva prava pridržanaSadržaj aplikacije isključiva je odgovornost Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave i ne odražava nužno gledišta Europske unije.*1.1Z-19336/2012IZ ZK ULOŠKA PRENESENI VLASNICI3. Suvlasnički dio: 1/2KUJUNDŽIĆ HRVOJE MARIO, (MILAN), OIB: 98881768971, ZAGREB, A.T. MIMARE 291.1Zaprimljeno 10.04.2012. broj Z-19336/12Temeljem ugovora o darovanju nekretnina od 12.03.2012. godine, dva uvjerenja oprebivalištu Pu zagrebačke od 17.04.2012. godine uknjižuje se pravo vlasništva.4. Suvlasnički dio: 1/2KUJUNDŽIĆ ANA, (MILAN), OIB: 79048317123, ZAGREB, A.T. MIMARE 291.1Zaprimljeno 10.04.2012. broj Z-19336/12Temeljem ugovora o darovanju nekretnina od 12.03.2012. godine, dva uvjerenja oprebivalištu Pu zagrebačke od 17.04.2012. godine uknjižuje se pravo vlasništva.CTeretovnicaRbr.Predmet ispisaSadržaj upisaIznosPrimjedba1.*1.1Z-45852/2019Primljeno: 25. studenoga 1996. Z-17921/96Zabilježuje se u smislu člana 51a stav 2. Zakona o izmjenama idopunama Zakona o građenju (NN-33/95) da za upis kuće u A I(jedan) nije priložena uporabna dozvola.ZABILJEŽBA2.*2.1Z-212/2013Primljeno: 10. ožujka 1997. Z-5587/97Na temelju ugovora o kreditu od 05. ožujka 1997. kaojavnobilježničkog akta broj OU-84/97 od 05. ožujka 1997.,uknjižuje se pravo zaloga na nekretnine u A I (jedan) radiosiguranja tražbine založnog vjerovnika u iznosu od 100.000,00DEM u kunskoj protuvrijednosti, te kamate, naknade i troškoveprema ugovoru – za korist:100.000,00 DEM*ZAGREBAČKA BANKA D. D., PAROMLINSKA BR. 2,ZAGREB2.2Zaprimljeno 02.01.2013. broj Z-212/13Na temelju Brisovnog očitovanja od 19.11.2012. godine, uknjižujese brisanje založnog prava – uknjiženog pod Z-5587/97,3.3.1Zaprimljeno 24.06.2013. broj Z-30884/13Na temelju ugovora o kreditu za međufinanciranje kreditastambene štednje i ugovora o kreditu stambene štednje sugovorom o založnom pravu broj 70056820 od 17. lipnja 2013.g.br. OV-6425/13 uknjižuje se pravo zaloga u iznosu od 45.000,00EUR u kunskoj protuvrijednosti, u skladu s čl. 2. ugovora, sakamatnim stopama u skladu s čl. 5. ugovora i r

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.