Nemamo hrvatsku državu već tvrtku Republika Hrvatska d.o.o.

DRUŠTVENE TEME

REPUBLIKA HRVATSKA KAO DRŽAVA NE POSTOJI!

Nemamo hrvatsku državu već tvrtku Republika Hrvatska d.o.o.

Republika Hrvatska, registrirana kao „Republika Hrvatska d.o.o.”, u Njemačkoj podružnici Dun&Bradstreet, pod D-U-N-S brojem 500640570, s tvrtkama kćerima svim ministarstvima, državnim uredima, agencijama, sudovima kao i jedinicama lokalne samouprave, koje također imaju svoje D-U-N-S brojeve, pod kojim se može provjeriti njihov kredibilitet, tko je direktor „tvrtke” itd. Tako je predsjednik Ivo Josipović direktor tvrtke Republike Hrvatske d.o.o., a Zoran Milanović „glavni i odgovorni” u tvrtci kćeri RH d.o.o. tj. (kako građani predmnijevaju) Vladi.

Tako je RH d.o.o. prisvojila svoje građane kao poslovni subjekt, a građani niti ne znajući, od svoga samoga rođenja „potpisuju” da priznaju njen dug, te da su, iako ne svojom voljom, zaposlenici iste. Tako svako dijete koje se rodi, upisom u matičnu knjigu rođenih ima svoje ime i prezime ispisano na službenom dokumentu velikim slovima te postaje poslovni subjekt tvrtke u kojoj se rodilo, no doduše, potpisom i prijavom, jer je maloljetno svojih roditelja. Tako je sada puno jasnije kako ćemo otplaćivati dug tj. generacije koje tek dolaze, dok se sadašnje vodstvo zadužuje. Svaki idući predsjednik države i vlade biti će na čelu tvrtke, a kako će je voditi – znamo kako nam je danas.

No ipak, građani mogu dati otkaz svojevoljno tvrtki čiji su zaposlenici, i koja ih je prisvojila kao svoj poslovni subjekt. Stoga i postoje privatni i pravi poslovni subjekti. Nije poznat podatak koliko je ljudi, državljana Republike Hrvatske dalo svoj pristanak da rade u tvrtki, osim državnih službenika. Stoga proizlazi da građani koji nisu svojevoljno pristali raditi u RH d.o.o. nisu dužni plaćati joj poreze, jer zašto bi plaćali porez tvrtki RH d.o.o.?

Svi građani po članku 6. Opće deklaracije o ljudskim pravima čovjeka daje se za pravo da ga se pred zakonom smatra ne osobnom već Čovjekom. Osoba, pravno gledajući znači poslovni subjekt, ima svoj OIB, kao i tvrtke, te se označava velikim tiskanim slovima. Na svakoj osobnoj iskaznici i putovnici, te matičnom listu tek rođenih ime i prezime, i svi ostali podaci ispisani su velikim tiskanim slovima, ne iz drugoga razloga, već stoga što su postali poslovnim subjektom, niti ne znajući, zaposlenici tvrtke RH d.o.o.

No to „pravo”, biti zaposlenik tvrtke može se i odbiti, da svoje građane država smatra poslovnim subjektima i nema s njim nikakav ugovor sklopljen o suradnji. Odbivši „pravo” biti članom tvrtke građani mogu postati Čovjekom, pozivajući se na članak 6. Opće deklaracije o ljudskim pravima, te bez Čovjekove suglasnosti tvrtka RH d.o.o. ne može djelovati prema Čovjeku, jer nije njen uposlenik.

Naime, Opća deklaracija o ljudskim pravima točnije članak 6. dopušta čovjeku da sam izabere želi biti pred zakonom Čovjek ili Osoba. Prema Čovjeku, svaki zakon RH d.o.o. u potpunosti je van snage i nemoćan, a zatraži li Čovjek „otkaz” tvrtke, njegovi će se dokumenti zamijeniti – tj. biti ispisani malim slovima. Svaki čovjek ima pravo i može zatražiti da niti jedna tvrtka ne koristi njegove podatke za bilo što, bez njegova pristanka. On naime, nije „jamac niti sudužnik” tvrtke, te niti jedna tvrtka, pa niti RH d.o.o., ne može niti na koji način odbiti Čovjeka, prihvaćanjem deklaracije o ljudskim pravima člankom 6, koji dozvoljava sam izabrati – ili biti dijelom tvrtke ili Čovjek kao pojedinac.
Odbivši biti poslovni subjekt tj. zaposlenik RH d.o.o., država odnosno RH kao tvrtka na sebe preuzima potpunu odgovornost za svoja djela, podizanje kredita i vraćanje, a Čovjek postaje vlasnik svega što on posjeduje i što on jest.

Sudovi, kao i sva ministarstva, županije itd, osnovani su od RH d.o.o. koja je, pravna država, krši svoj Ustav i donešene zakone. To su naime, interni dogovori između tvrtki, koji se prezentiraju kao zakoni. Sudstvo također registrirano kao privatna kompanija, kao i RH d.o.o., ne može biti neovisno kada je tvrtka kćer koja radi pod RH d.o.o. a koja joj daje plaću i financijski je ovisno o njoj. No ovo je samo jedan od primjera.

Tako jasno piše u evidenciji Dun&Bradstreet, da je Republika Hrvatska „private company”, (privatna kompanija), s tvrtkama kćerima, svim ministarstvima koji također imaju svoj D-U-N-S broj, šifru djelatnosti, kredibilitet, status, itd.

Na donjim adresama upisujući različite D-U-N-S brojeve, može se iščitati status tvrtke kćeri RH d.o.o., upisujući npr. Vlada Republike Hrvatske. Izbacit će se opis djelatnosti, tko je direktor, odgovoran itd.

Bonline je tvrtka koja je u Hrvatskoj i u kojoj se također može provjeriti podatak koji građane zanima.
www.dnb.ch/htm/678/de/Qualitaetssicherung.htm
http://www.upik.de/en/faq.html
www.bonline.hr/hr/pages/about.aspx

Ove, do sada podatke, moguće je provjeriti na gornjim adresama, upisujući D-U-N-S brojeve. Tako je predsjednik Ivo Josipović zaveden u Uredu predsjednika kao direktor po funkciji, a ne predsjednik Republike Hrvatske. Upisani D-U-N-S broj 552658569 ispisat će ove podatke., a pod „funkcijom” – primary executive njegovo ime. Zoran Milanović zaposlen je u tvrtki Vlada Republike Hrvatske pod D-U-N-S brojem 552646457, kao „glavni i odgovorni” za tu tvrtku kćer RH d.o.o., kao i Hrvatski sabor, koji je upisan i na Trgovačkom sudu pod brojem, tj. šifrom djelatnosti 8411, a pod djelatnost mu je upisano: Opće djelatnosti javne uprave; Ministarstvo uprave – Središnji državni ured za upravu nosi D-U-N-S broj: 499617496; SOA – Sigurnosno obavještajna agencija, zavedena je pod brojem 364717970; MUP Ministarstvo unutarnjih poslova zavedeno je pod D-U-N-S brojem 500670289, ali i na hrvatskom Trgovačkom sudu; 8424 – poslovi javnog reda i sigurnosti; Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova RH zavedeno je pod D-U-N-S brojem 500675719; Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ima D-U-N-S broj 500670292; Ministarstvo obrane Republike Hrvatske 500670290, djelatnost: 8422 – poslovi obrane; Ministarstvo branitelja nosi svoj D-U-N-S broj 500670287; Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti zavedeno je pod D-U-N-S brojem 499617173; pa Republika Hrvatska Ministarstvo financija tvrtka je koju je osnovala Republika Hrvatska d.o.o., pod D-U-N¬-S brojem 500670291.
Hrvatska narodna banka je privatna tvrtka, kao i sve ostale navedene, pod brojem 365521058; registrirana kao „javni zavod koji zapošljava prema dostupnim podacima od kada je zavedena kao tvrtka 573 djelatnika; SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije; Carinska uprava Republike Hrvatske registrirana kao privatna kompanija u RH, FINA – financijska agencija, D-U-N-S broj 499613388; Ministarstvo pravosuđa RH pod D-U-N-S brojem 644610789; Visoki upravni sud Republike Hrvatske zaveden pod djelatnost i u Hrvatskoj pod šifrom djelatnosti: 8423 – sudske i pravosudne djelatnosti; Županijski sud u Zagrebu, pod D-U-N-S brojem 499659670; Općinski građanski sud u Zagrebu pod D-U-N-S brojem 499452852 – djelatnost: sudovi i pravosuđe; Trgovački sud u Zagrebu pod djelatnosti – sudovi i pravosuđe; Trgovački sud u Rijeci osnovan kao društvo; Državno odvjetništvo Republike Hrvatske DORH; Ministarstvo gospodarstva – D-U-N-S bro j 500670293; Ministarstvo poljoprivrede privatna tvrtka pod brojem 500670300; Ministarstvo zaštite okoliša i prirode pod brojem 500670298; Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, tvrtka s brojem 672965456; Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva pod brojem 500670295; Hrvatske vode su tako privatna kompanija pod D-U-N-S brojem, za upravljanje vodama, na čelu s direktorom Ivicom Plišićem; Ministarstvo znanost, obrazovanja i sporta zavedeno pod brojem 500670296. Tvrtka RH d.o.o., osnovala je Ministarstvo zdravlja pod D-U-N-S brojem 500670297; Hrvatski zavod za javno zdravstvo je također privatna tvrtka, a Županijski zavod za javno zdravstvo kategorizirano je pod djelatnošću i u Hrvatskoj pod šifrom djelatnosti 8622 – Djelatnost specijalističke medicinske prakse. Ministarstvo turizma zavedeno je pod D-U-N-S brojem 500670303; Ministarstvo kulture 500670304; Hrvatski državni arhiv, Zagreb, na adresi Savska cesta 131 pod brojem 500640152; ali se zatim pojavljuje i Hrvatski državni arhiv kao druga privatna tvrtka na adresi Trg Marka Marulića 21, pod brojem 499617140; Hrvatska zajednica županija pod brojem 364716774.
Županije koje su upisane u registar kao privatne tvrtke

Zagrebačka županija 500625799; Sisačko-moslavačka županija; Koprivničko-križevačka županija; Varaždinska županija; Virovitičko-podravska županija; Međimurska županija pod brojem 364724117; Ličko-senjska županija; Istarska županija pod D-U-N-S brojem 364718341; Primorsko-goranska županija; Zadarska županija; Šibensko-kninska županija pod brojem 364718044; Splitsko-dalmatinska županija; pa zatim Županija Splitsko-dalmatinska, Županijsko poglavarstvo također su registrirane kao privatne tvrtke.
Općine kao tvrtke

Općine: Muć, Klis pod brojem 364723135, Lećevića, Zemunik Donji, Šolta br. 364721105; Primorski dolac, Trpanj pod brojem 500651130, Raša, Viškovo, Seget, Čepin, Kršan br. 364720271, Klana br. 364721717, Čavle D-U-N-S broj 364721592; Jelenje pod brojem 364721691, Viljevo, Podstrana, Pičan, Dugopolje broj 364722988; Marina i mnoge druge.

Gradovi koji su se pretvorili u privatne tvrtke

Zagreb je privatna tvrtka pod D-U-N-S brojem 500654377; Karlovac kao privatna tvrtka pod D-U-N-S-om 499616472; Osijek pod brojem 364718937; Pula pod brojem 552214827.
Tko može zatražiti D&B D-U-N-S® broj?

D&B D-U-N-S® broj je namijenjen isključivo u svrhu identifikacije poduzeća. To uključuje podjele tvrtke, kao i vlasnike poduzetnika i privatnika. Međutim, D&B D-U-NS® broj ne može dobiti privatna osoba, tj. Čovjek.

Detaljne informacije o dodjeli D&B D-U-N-S® brojeva se mogu naći u D&B-ovoj globalnoj politici. Ona je dostupna s UPIK®-ove Knowledge Base (gore navedene internetske adrese).
D&B D-U-N-S® broj „služi” i pomaže za jedinstveno identificiranje i praćenje promjena tvrtki, dodjeljuje se D&B D-U-N-S® broj. Tim se ključem podaci mogu pročistiti i otkriti duplikati. Osim toga prikazane su i veze između evidentiranih tvrtki, njihova povezanost, kao što su pojedine tvrtke unutar poduzetničkih obitelji.

To omogućuje pregled ukupnog rizika. Istodobno se pokazuju nove mogućnosti, na primjer, aktivnosti tvrtki, kredibilitet, kako posluju, jesu li bili u blokadi, koliko dugo, kakav im je sada status. Na svim navedenim tvrtkama, osim SOA-e, status je aktivan, no da se iščitati da je bila u kratkotrajnoj blokadi u travnju.
Što je tvrtka?

Tvrtka je vrsta posebnog načina djelovanja u tržišnim sustavima. Osnovna obilježja tvrtke su prema Eric-u Gutenberg-u ekonomski princip stjecanja (težnja za dobit), načelo privatnog vlasništva i načelo autonomije (samoodređenje poslovnog plana).

Bisnode D&B prikuplja podatke isključivo o bonitetu i kreditnoj sposobnosti tvrtki, te je njen cilje zaštita tvrtki od izostalih potraživanja i nelikvidnosti. D&B sadrži podatke za više od 4,7 milijuna tvrtki u Njemačkoj, te više od 200 milijuna kompanija diljem svijeta. Uvijek se radi o registriranim poduzećima, kako i obrtnicima, trgovcima na malo, slobodnim zanimanjima i slično.

Screenshot vezano uz informacije:
Search Results for: Vlada Republike Hrvatske
International Business Information Report Search Results: Vlada Republike Hrvatske
Select the company for which you want a International Business Information Report
Type Company Name Address City Country
Headquarters VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
2 Trg Sv. Marka Zagreb HR Select
Headquarters Vlada Republike Hrvatske-Ured za udruge
Also Traded as Government of the Republic of Croatia – Office for Cooperation w Radnicka cesta 80/V Zagreb HR Select
Branch VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Also Traded as MINISTRY OF FAMILY, DEFENDERS AND GENERATION SOLIDARITY 6 Trg hrvatskih velikana Zagreb HR Select
Branch VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Also Traded as MINISTRY OF JURISDICTION Dezmanova ulica Zagreb HR Select
Branch VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Also Traded as MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS 33 Ulica grada Vukovara Zagreb HR Select
Branch VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Also Traded as MINISTRY OF DEFENSE 1 Trg kralja Petra Kresimira IV Zagreb HR Select

Branch VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Also Traded as MINISTRY OF FINANCES 5 Katanciceva Zagreb HR Select

Branch VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Also Traded as MINISTRY OFFOREIGN AFFAIRS AND EUROPEAN INTEGRATIONS Trg N. S. Zrinskog Zagreb HR Select
Branch VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Also Traded as MINISTRY OF LABOUR, ECONOMY AND ENTREPRENEURSHIP 78 Ulica grada Vukovara Zagreb HR Select
Branch VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Also Traded as MINISTRY OFREGIONAL DEVELOPMENT, FORESTRY AND WATER ECONOMY
Type Company Name Address City Country
Branch VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Also Traded as MINISTRY OF SCIENCE, EDUCATION AND SPORT 38 Donje Svetice Zagreb HR Select

Branch VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Also Traded as MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL CARE Ksaver Zagreb HR Select

Branch VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Also Traded as MINISTRY OF ECOLOGY, CONSTRUCTION AND SPATIAL REGULATION 20 Ulica Republike Austrije Zagreb HR Select
Branch VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Also Traded as MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERY AND RURAL DEVELOPMENT 78 Ulica grada Vukovara Zagreb HR Select
Branch VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Also Traded as MINISTRY OF SEA, TRAFFIC AND INFRASTRUCTURE 14 Prisavlje Zagreb HR Select
Branch VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Also Traded as MINISTRY OF TURISM 14 Prisavlje Zagreb HR Select
Branch VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Also Traded as MINISTRY OF CULTURE 2 Runjaninova ulica Zagreb HR
Type Company Name Address City Country
HRVATSKA NARODNA BANKA
3 Trg Hrvatskih Velikana Zagreb HR Select

HRVATSKA NARODNA KNJIZNICA I CITAONICA NASICE
Trg dr. Franje Tudjmana 5 Nasice HR Select

HNK
Zupanijska 9 Osijek HR

Vlada Republike Hrvatske is a privately company

UPIK® Record –
Registered company name VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Non-registered name or business unit
D-U-N-S© Number 552646457
Registered address Trg Sv. Marka 2
Post code 10000
City Zagreb
Country Croatia
W Country code 179
Post office box number
Post office box town
Telephone number 14569222
W Fax number 16303019
W Name primary executive Andrea Zlatar Violic
W Activity (SIC) 9199

UPIK®-Search hit list
To access the detailed information, you have to click on the company name.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Trg N. S. Zrinskog Branch Zagreb
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
6 Trg hrvatskih velikana Branch Zagreb
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
20 Ulica Republike Austrije Branch Zagreb
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
2 Runjaninova ulica Branch Zagreb
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
5 Katanciceva Branch Zagreb
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
38 Donje Svetice Branch Zagreb
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
78 Ulica grada Vukovara Branch Zagreb
Vlada Republike Hrvatske-Ured za udruge
Radnicka cesta 80/V Single location Zagreb
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Dezmanova ulica Branch Zagreb
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
14 Prisavlje Branch Zagreb
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
33 Ulica grada Vukovara Branch Zagreb
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
121 Baboniceva Branch Zagreb
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1 Trg kralja Petra Kresimira IV Branch Zagreb
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ksaver Branch Zagreb
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
78 Ulica grada Vukovara Branch Zagreb
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
14 Prisavlje Branch Zagreb
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Trg Sv. Marka 2 Headquarters Zagreb
Tvrtka
Naziv: Republika Hrvatska
Puno ime:
Pravni oblik:
Adresa: Trg svetog Marka 2
Pošta: 10000 Zagreb


MBS:
OIB: 52634238587
primarna djelatnost: 84.11 – Opće djelatnosti javne uprave
No tko želi, neka upiše D-U-N-S brojeve, Vlade Republike Hrvatske i sistem će mu izbaciti sve tvrtke kćeri, te ih po redu može izlistati., kao i općine i gradove.
Dakle, ako ste mislili da živite u neovisnoj Republici Hrvatskoj, prevarili ste se. No neki će (poput mene), dati otkaz u tvrtki, koja me zaposlila, niti ne znajući da radim za nju, te postati Čovjekom, a ne Osobom.

  •  
  •  
  •  
  •  

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *