NAJVAŽNIJA VIJEST Ministre Kujundžiću kako da vama netko tko nije likvidan posudi novce, kada i sam diže kredite

DRUŠTVENE TEME

U laži su kratke noge najsvetliji primjer je ministar Kujundžić koji je navodno posudio novac od prijatelja a taj njegov prijatelj i sam nije likvidan pa i on diže kredite.

Krasna nam je država Sa ovakvom Vladom i ovakvim ministrima koji nisu sposobni ni ispuniti imovinske kartice a to sve zato jer nisami ne znaju što su sve oteli ovom narodu.

NESLUŽBENA KOPIJAREPUBLIKA HRVATSKAOpćinski građanski sud u ZagrebuZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL ZAGREBStanje na dan: 23.01.2020. 23:26Verificirani ZK uložakKatastarska općina: 335592, STENJEVECBroj ZK uloška: 3403Broj zadnjeg dnevnika: Z-59570/2019ETAŽNO VLASNIŠTVO S ODREĐENIM OMJERIMAAktivne plombe: Z-3443/2020 (E-141)IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGEPOSEBNI IZVADAK: SUVLASNIČKI UDIO REDNI BROJ: 141 (OSTALO KAO NEPOTREBNOIZOSTAVLJENO)POVIJESNI PRIKAZBrojzemljišta(kat.čestice)Oznaka zemljištam2čhvjutroPrimjedbaAPRVI ODJELJAKPosjedovnicaPovršinaRbr.57/83136ČETIRI STAMBENE ZGRADE U PERGOŠIĆEVOJ BR. 1, 3, 5 I 7I DVORIŠTE1.3136UKUPNO:Rbr.Sadržaj upisaPrimjedbaDRUGI ODJELJAKPredmet ispisa*1.1PODULOŠCI: 2773, 2228, 2704, 2055, 2101, 2560, 2489, 2192, 1529, 1937Z-51610/2010*2.1PODULOŠCI: 2773, 2704, 1937Z-4979/2013BVlastovnicaRbr.Sadržaj upisaPrimjedbaPredmet ispisa141. Suvlasnički dio: 0,59/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-141)Troipolsobni stan na III. (trećem) katu, oznake S38 i spremište u podrumu, oznake SP19, ukupne površine78,24 čm, objekt A2 – Pergošićeva br. 5.1/2 PALAC MIRO, GOSPODSKA BR. 20, ZAGREB1/2 PALAC SMILJANKA, GOSPODSKA BR. 20, ZAGREB1.1IZ ZK ULOŠKA PRENESENI VLASNICIRbr.Sadržaj upisaPrimjedbaCTeretovnicaIznosPredmet ispisa13. Na suvlasnički dio: 141 (0,59/100)13.1Zaprimljeno 11.12.2019.g. pod brojem Z-59570/2019UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO, SPORAZUM BR 9916779036-253 O ZASNIVANJU ZALOŽNOG PRAVA (HIPOTEKE) NANEKRETNINI 31.10.2019, u iznosu od 835.200,00 HRK (osamstotrideset pet tisuća dvjesto kuna) uvećano za pripadajuće kamate itroškove, te prema ostalim uvjetima iz ugovora, za korist:vezano uz B 141 (1.1)835.200,00 HRKZemljišnoknjižni izvadak (datum i vrijeme izrade)24.01.2020. 12:07:42Stranica: 1

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.