Ministrovi putevi u vlasništvu brisane tvrtke

DRUŠTVENE TEME

REPUBLIKA HRVATSKA Općinski građanski sud u Zagrebu ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL ZAGREB Stanje na dan: 25.01.2020. 01:49 Verificirani ZK uložak
Katastarska općina: 335347, MARKUŠEVEC Broj ZK uloška: 21294
Broj zadnjeg dnevnika: Z-32357/2012 Aktivne plombe:
IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE POVIJESNI PRIKAZ
Broj zemljišta (kat. čestice)
Oznaka zemljišta
m2čhvjutro
Primjedba
A
PRVI ODJELJAK Posjedovnica
Površina
Rbr.
2941/25 153 PUT DUBRAVA Pripis iz uloška 11835
1.
2941/26 43 PUT DUBRAVA Pripis iz uloška 11835
2.
196UKUPNO:
Rbr. Sadržaj upisa Primjedba DRUGI ODJELJAK Predmet ispisa
1.1
Zaprimljeno 12.07.2010. broj Z-34946/10
Temeljem ovosudnog rješenja od 12. kolovoza 2010. godine upisuju se u A zkčbr. 2941/25 i zkčbr. 2941/26 otpisane iz zk.ul.br. 11835 k.o. iste
B Vlastovnica Rbr. Sadržaj upisa Primjedba Predmet ispisa 1. Suvlasnički dio: 1/2 MRKŠA NEVEN, HERCEGOVAČKA BR. 63, ZAGREB 1.1 Zaprimljeno 12.07.2010. broj Z-34946/10
Temeljem ovosudnog rješenja od 12. kolovoza 2010. godine uknjižuje se pravo vlasništva

 1. Suvlasnički dio: 1/2 ZIDNI VRT D.O.O., ANTE TOPIĆ MIMARE BR. 29, ZAGREB 1.1 Zaprimljeno 12.07.2010. broj Z-34946/10
  Temeljem ovosudnog rješenja od 12. kolovoza 2010. godine uknjižuje se pravo vlasništva
  Zemljišnoknjižni izvadak (datum i vrijeme izrade) 25.01.2020. 14:10:17 Stranica: 1
  IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE Katastarska općina: 335347, MARKUŠEVEC Broj ZK uloška: 21294 Verificirani ZK uložak
  Rbr. Sadržaj upisa Primjedba
  C Teretovnica IznosPredmet ispisa
 2. *1.1 Zaprimljeno 13.02.2007. broj Z-10659/07
  Temeljem Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini od 22.01.2007. solemniziran po javnom bilježniku Jakić Branku pod br. OU- 172/07 dana 09.02.2007. uknjižuje se založno pravo u iznosu od 1.750.000,00 kuna uvećano za ugovorene i zakonske zatezne kamate te troškove , uključujući i troškove prisilne naplate , te prema ostalim uvjetima iz Sporazuma , za korist:
  SPOREDNI ULOŽAK1.750.000,00 KNZ-32357/2012
  *NAVA BANKA D.D., TRATINSKA BR. 27, ZAGREB *1.2 Zaprimljeno 12.07.2010. broj Z-34945/10
  Zabilježuje se da je kao glavni uložak određen zk.ul.br. 11835 k.o. iste, a kao sporedni uložak zk.ul.br. 21292 k.o. iste
  ZABILJEŽBAZ-32357/2012
  1.3 Zaprimljeno 20.06.2012. broj Z-32357/12
  Temeljem brisovnog očitovanja od 19.12.2011. uknjižuje se brisanje založnog prava pod brojem Z-10659/07 kao sporednog uloška
  Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 25.01.2020.

1 razmišljanje na “Ministrovi putevi u vlasništvu brisane tvrtke

 1. Nakon ove objave +lažljivi ministr mora podnijeti ostavku ili mu Planky mora dati jedan pošteni vritnjak !! Sve tv kuće sinoć su u središnjem dnevniku objavile izjavu Milana Kujundžić (ministara zdravstva) pa tako i na okolnosti dijela puta Dubrava od nekavih 50-ak m2 !! Pa reče ministar da je taj put u vlasništvu grada Zagreb !!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.