Jedan od temeljnih i najučinkovitijih ustavnih osigurača od arbitrarnog, kapricioznog, samovoljnog postupanja državne vlasti je sloboda izražavanja

DRUŠTVENE TEME

Nada Landeka

U modernim demokracijama temeljna svrha Ustava je spriječiti i suzbiti arbitrarnost postupanja državne vlasti. Zaštititi građane pojedince od samovoljnog, kapricioznog, nerazumnog postupanja bilo kojeg tijela državne vlasti.

U osnovi Ustav je kolekcija institucionaliziranih mehanizama koji služe upravo toj svrsi:

  • podjela državne vlasti na tri zasebne grane i njihove određene nadležnosti i ovlasti
  • načelo kočnica i ravnoteža u odnosima među granama državne
  • propisana forma postupaka van koje prestaju ovlasti dane nekom tijelu
  • temeljna prava i slobode koje predstavljaju štit prema pretjeranim postupcima tijela državne vlasti, pa tako i sudske
  • načelo razmjernosti koje zabranjuje državi one korake koji nisu opravdani javnim dobrom, nisu sposobne ostvariti to dobro ili nisu nužne da bi se ono zaštitilo
  • načelo jednakosti pred zakonom koje traži od tijela državne vlasti da različito nepovoljno postupanje prema pojedincu ili skupini kojim odstupa od ustaljenog ili povoljnijeg postupanja koje pruža nekoj drugoj skupini opravda jako uvjerljivim javnim interesom-

No, jedan od temeljnih i najučinkovitijih ustavnih osigurača od arbitrarnog, kapricioznog, samovoljnog postupanja državne vlasti je sloboda izražavanja.

Slobodna javna rasprava bez cenzure i ikakvih prijetnji od strane državne vlasti. Svako tijelo državne vlasti podložno je kritici građana, pa i onoj oštroj ili nepristojnoj. Na kritiku građana dužno je reagirati s poštovanjem prema onima čijem dobru služe kao vlast i argumentirano.

To se posebno odnosi na ona tijela državne vlasti koja uživaju ustavni privilegij nezavisnosti od političkog utjecaja kojem su podložne ostale dvije grane državne vlasti. Nitko tko obnaša vlast nema dozvolu postupati arbitrarno i samovoljno čak ako je ta vlast uživa ustavni privilegij nezavisnosti.

Kod sudske vlasti poštivanje ustavom propisanih ovlasti i postupovnih okvira s jedne strane i kritika javnosti druge strane predstavljaju temeljne oblike demokratske kontrole građana i zaštite od samovolje.

  •  
  •  
  •  
  •  

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *