HRVATSKA JE POSTALA ZEMLJA KORUPCIJE,ORGANIZIRANOG KRIMINALA I BEZVLAŠĆA

DRUŠTVENE TEME

HRVATSKA JE POSTALA ZEMLJA KORUPCIJE,ORGANIZIRANOG KRIMINALA I BEZVLAŠĆA

Transparency International objavio je godišnje izvješće o indeksu percepcije korupcije u svijetu.
Na ljestvici od 180 zemalja, Hrvatska je na 63. mjestu s 47 bodova. To znači da je naš rezultat lošiji nego prošle godine, kada je indeks percepcije korupcije za Hrvatsku iznosio 48 bodova. U zadnjih pet godina rezultat je sve lošiji.

U Hrvatskoj je prijeko potrebno provesti cjelovitu i učinkovitu reformu pravosuđa te otkloniti sve neuralgične točke koje imaju za posljedicu nedjelovanja pravosudnog sustava, nefunkcioniranje pravne države i institucija sustava, nesankcioniranje pljačke i grabeži u priči zvanoj pretvorba i privatizacija na „hrvatski način“ i nesankcioniranja korupcije u javnom i državnom sektoru, koje sustavno i godinama podrivaju gospodarstvo, potiču mito i korupciju, te daju lošu sliku o funkcioniranju pravne države i izazivaju opravdano nezadovoljstvo hrvatskih građana.
Korupcija i siva ekonomija godišnje u Hrvatskoj progutaju ,prema vanjskim mjerilima,preko 25 milijardi kuna.
Znači tih 25 milijardi kuna završe u privatnim, stranačkim ili u džepovima interesnih skupina i time onemogućavaju otvaranje novih radnih mjesta, a posljedica toga je kažnjavanje umirovljenika, radnika i seljaka uvođenjem poreza „harača“.
Godišnjim ubiranjem 25 milijardi kuna, koje proguta korupcija i siva ekonomija, omogućilo bi se otvaranje preko 50 tisuća novih radnih mjesta u gospodarstvu svake godine te poticanje poljoprivrede i turizma,znači konkretna mjera za sprečavanje odlaska mladih iz zemlje.
Dosadašnje reforme, „reforme igrokazi“HDZ-a;SDP-a i njihovih trabanata iako pompozno najavljivane, dale su male i u konačnici nezadovoljavajuće pomake. Deklaratorno se zalažu za reforme,a u biti nedjelovanjem omogućavaju korupciju i organizirani kriminal.
Budući je postojeće stanje nezadovoljavajuće, reforma pravosuđa obuhvaća žurno i učinkovito rješavanje slijedećih gorućih problema i pitanja:
– Rješavanje nagomilanih i neriješenih sudskih predmeta – Program riješen spis;
– Sankcioniranje nezakonitosti u pretvorbi i privatizaciji – Program čiste ruke
– Sprečavanje i sankcioniranje korupcije – Program pravna država na djelu
– Uspostava učinkovitog pravnog i pravosudnog sustava – Sustav u funkciji građana.
Program riješen spis
Program riješen spis ima za cilj rješavanje svih neriješenih, a nagomilanih predmeta, čija je brojka opet u porastu.
Stoga je nužno u naredne četiri godine riješiti sve neriješene predmete, ali bez gomilanja novih neriješenih predmeta uz primjenu slijedećih mjera i sredstava:
– sačinjavanja popisa svih neriješenih predmeta na svakom sudu i praćenje rješavanja svakog predmeta- predsjednici sudova,
– određivanje obvezujućih i instruktivnih rokova za neriješene i nove predmete – predsjednici sudova,
– uvođenja obvezujućih sudačkih normi, sankcioniranje nepoštivanja normi,
– uvođenje smjenskog rada, za neriješene predmete i raspoređivanje neriješenih predmeta na manje opterećene sudove – predsjednik Vrhovnog suda,
– popuniti prazna sudačka mjesta i zapošljavanje sudačkih savjetnika,
– uvesti informatički sustav u sve sudove za praćenje predmeta,
– naplaćivati prekršajne kazne bez suda, prekršajne sudove prebaciti u upravni dio,
– uvođenjem specijaliziranih sudova za radne sporove i određivanjem obvezujućih i instruktivnih rokova za rješavanje radnih sporova, tako da svaki radni spor treba biti okončan pravomoćnom presudom u roku do 18 mjeseci od njegovog pokretanja.
Program čiste ruke
Nema uspostave učinkovitog pravog sustava bez sankcioniranja nezakonitosti počinjenih u pretvorbi i privatizaciji.
Sankcioniranje nezakonitosti provesti prema Prijedlogu zakona o sankcioniranju nezakonitosti počinjenih u pretvorbi i privatizaciji na slijedeći način:
– osnovati Agenciju za povrat otete imovine.
Agencija za oduzimanje otete imovine u svim slučajevima eklatantnog i grubog kršenja pretvorbe i privatizacije će oglasiti u odgovarajućem postupku ništavnom svaku pretvorbu i privatizaciju za koju je u reviziji utvrđeno eklatantno i grubo kršenje propisa-oduzeti nezakonito stečeno vlasništvo u ostalim slučajevima počinjenih nezakonitosti kršenja propisa.
Agencija za povrat otete imovine će provesti postupak ovjere vlasništva, po načelu koliko si platio-u tome dijelu si vlasnik, odrediti rok za plaćanja neplaćenog do godine dana, te u slučaju neplaćanja u propisanom roku oduzeti nezakonito stečene udjele vlasništva,
Agencija za povrat oduzete imovine i državna revizija će izvršiti reviziju pretvorbe i privatizacije banaka u roku od 2 godine.
Program pravna država na djelu
Nakon krađe i pljačke u pretvorbi i privatizaciji, najveća rak rana u Hrvatskoj je korupcija. Sankcioniranjem nezakonitosti u pretvorbi i privatizaciji, automatski će se riješiti i znatan dio korupcije i stvoriti uvjeti za učinkovitu borbu protiv nove korupcije uz korištenje slijedećih sredstava i mjera:
– uspostava učinkovitog zakonskog sustava nadzora i borbe protiv korupcije,
– uspostava strogog nadzora praćenja javnih nabava roba i usluga i drugih oblika trošenja sredstava poreznih obveznika, depolitizacija državne i lokalne uprave,
– davanje potpune neovisnosti Državnom odvjetništvu i ustrojavanju kriminalističke policije u sklopu Državnog odvjetništva, a ne MUP-a kako bi se spriječio bilo kakav pokušaj zataškavanja i neprocesuiranja korupcije u javnom i državnom sektoru odnosno korupcijom pod okriljem državne vlasti, stranaka i državnih dužnosnika.
Sustav u funkciji građana
Pravna država mora biti u funkciji hrvatskih građana, a ne raznoraznih lobija koji nameću zakonska i druga provedbena rješenja koja nisu u funkciji općeg dobra. Ovaj cilj se može postići primjenom slijedećih mjera i sredstava:
– sprečavanje stvaranja povlaštenog statusa za raznorazne lobije u zakonskim i drugim propisima;
– provođenje zakonodavne giljotine u cilju ostvarivanja ravnopravnog pravnog položaja svih subjekata,
– ojačati inspekcijski i upravni nadzor,
– uvesti učinkovit pravni institut pružanja pravne pomoći,
– državnu upravu, javne i druge službe staviti u funkciju kao servis građana,
– prekršajne sudove izdvojiti iz pravosudnog sustava u upravni sustav,
– ustrojiti javne službe u funkciji građana, dobro plaćene i efikasne.
Ovo je najkraći sažetak što obuhvaća učinkovita i suverenistička reforma pravosuđa,pravosuđa i institucija pravne države u funkciji hrvatskih građana.
Jedna od lustracijskih mjera kako prisiliti suce i tužitelje da svoj posao obavljaju stručni i profesionalno je da se uvede zakonski institut reizbora sudaca i tužitelja svakih 5 godina.
Nakon imenovanja oni su doživotno suci i tužitelji i to otvara prostor moguće interesne i političke i svake druge pristranosti da ne kažem korupcije. Pravosuđe je trulo i bez učinkovitih i cjelovitih reformi neće biti promjena.
Pero Kovačević

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.