Hoće li dorh progledati

DRUŠTVENE TEME

Oštećenici. RBA zadruga su poduzeli gotovo sve. Svakodnevno su ukazivali na sve nepravilnosti i nezakonitosti vezano uz poslovanje tih nelegalnih kreditora na području Republike Hrvatske, kao i na nezakonitosti prilikom ovjere javnobilježničkih akata.

Tvrdnje oštećenika koje oni u javnosti ističu već duže vrijeme, utemeljene su na važećim zakonima i propisima u Republici Hrvatskoj, te na ustavu i međunarodnim Konvencijama i Deklaracijama!

– Krediti su plasirani izvan institucija Republike Hrvatske, u uredima posrednika i odvjetnika, koji su nelegalno prenosili novac preko austrijsko-hrvatske granice, nelegalno isplaćivali novac na ruke u svojim uredima, a naplaćivali su u obračunu čak i prijenos novca preko granice (dokaz: isplatnice)

– Niti jedna od navedenih 43 zadruge, banke ili štedionice nisu registrirane kod Trgovačkog suda u Republici Hrvatskoj, s otvorenom podružnicom čime bi rad na području Hrvatske bio legalan (dokaz: provjera u Trgovačkom sudu u Zagrebu)

– Prijenos novca preko granice nije prijavljen Deviznoj inspekciji, kreditno poslovanje nije prijavljeno Hrvatskoj narodnoj banci, Ministarstvu financija (dokaz: očitovanje HNB-a i Ministarstva financija)

– Ugovori kod javnog bilježnika ovjeravani su uz ovjeru potpisa samo s jedne strane, nisu solemnizirani pa niti ne predstavljaju ovršnu ispravu, odgovorne osobe banke koje su ovlaštene za potpis nisu sudjelovali potpisu ugovora, solemnizirana Očitovanja koja su dužnici kod javog bilježnika ovjeravali solemnizirani su bez prisustva tumača što je sve protivno Zakonu o javnom bilježništvu. Javni bilježnici nisu provjerili pravnu osobnost kreditora i njegovo ovlaštenje davanja kredita na području Republike Hrvatske. Ugovori i javnobilježnički akti nemaju potrebnu nadovjeru (Apostille), njihovi zastupnici nisu imali međunarodnu punomoć za zastupanje, u ugovoru nisu niti naznačeni kao punomoćnici, što je sve propisano zakonom (dokaz: javnobilježnički akti, provjera kod javnih bilježnika u čijim uredima su isti solemnizirani)

– Nekretnine su procjenjivane odokativnom metodom, nisu načinjene službene procjene nekretnina

– Kamate su obračunane lihvarskom metodom, glavnica se niti kroz deset godina otplate ne smanjuje

– Kreditne obveze naplaćuju se preko Zavoda za mirovinsko osiguranje i FINE, dokumentima kojima se sredstva prenose sa računa dužnika na račun odvjetnika, koji nije ovlašten vršiti naplatu potraživanja

– Redovnom uplatom preko banke kredit se nije mogao plaćati, niti otplaćivati, iz razloga jer banke ne mogu zaprimiti uplatu za poslove koji nisu uredno registrirani, prijavljeni i koji su protivni Zakonima Republike Hrvatske

– Niti po hrvatskim, niti po austrijskim zakonima Zadruge nisu imale pravo isplaćivati kredite izvan registriranog okruga (Štajerska u Austriji), a u Hrvatskoj zadruge mogu kreditirati isključivo članove zadruge

– Gruntovnice su upisivale založno pravo uz dokumentaciju koja nije valjana po hrvatskim zakonima (ugovori bez nadovjere i bez međunarodne punomoći). Gruntovnice su vršile upis prava vlasništva u korist djelatnika RBA zadruga, njihovih vlasnika ili suvlasnika uz pomoć privremenih OIB-a, i uz pomoć rodnog lista kojeg su izvadili u hrvatskim matičnim uredima

– Nelegalne bankarsko-zadrugarske organizacije u Hrvatskoj koristile su privremeni OIB izdan nakon iskazivanja njihove namjere registriranja legalne institucije u Hrvatskoj

– Predstavnici tih organizacija osobno posjećuju dužnike diljem Hrvatske, uznemiruju ih, unose u njih strah, i svakodnevno vrše na njih pritisak

– Ovršni postupci vođeni su na štetu ovršenika, pogrešno primjenjujući u istima materijalno pravo, i uz pogrešno utvrđene činjenice
Nada Landeka

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.