EVO VAM JOŠ JEDNA DOBRA SUDSKA PRAKSA!!!!! ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU

DRUŠTVENE TEME

Sneki Lopar

EVO VAM JOŠ JEDNA DOBRA SUDSKA PRAKSA!!!!!
ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU
Nadalje, žalitelj navodi kako upravo tužitelj iz priloženog ugovora o kreditu dokazuje da tužitelj nije potrošači to iz razloga jer isti nije prilikom sklapanja ugovora o kreditu djelovao izvan svoje poslovne djelatnosti, odnosno slobodnog zanimanja. U prilog toj tvrdnji tuženik uz žalbu dostavlja izvadak iz obrtnog registra kao i potvrdu o zaposlenju u “H. M.” iz zahtjeva o kreditu iz 2008.
S tim u svezi potrebno je navesti kako okolnost da je tužitelj svojedobno imao obrt sama po sebi ne znači da je kredit podigao u okviru svoje (tadašnje) profesionalne djelatnosti, niti to proizlazi iz ugovora o kreditu u kojem se kao korisnik kredita navodi fizička osoba R. H., kao i M. H. (str. 16 spisa).Prema tome, žalitelj je pošao od jedne ničim argumentirane pretpostavke da je pravni posao zaključen unutar djelokruga zanimanja tužitelja, s obzirom da priložena dokumentacija u spisu ne potvrđuje takvu tezu, a time niti tezu da tužitelj nije bio potrošač sukladno mjerodavnoj normativnoj regulativi.
Naime, kako je u konkretnom slučaju tuženik bankarska institucija čije je sjedište u R. A., u pogledu nadležnosti suda Republike Hrvatske valja primijeniti odredbe Uredbe Vijeća broj 44/2001 od 22. prosinca 2000. godine o nadležnosti i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima (dalje: Uredba Bruxelles 1) koja je stupila na snagu dana 01. ožujka 2002. godine i koja se u R. H. primjenjuje od 1. srpnja 2013. godine, kada je R. H. postala članica Europske unije i to na sporove koji su započeli do 10. 2015. godine, dok se na sporove od navedenog datuma primjenjuje Uredba broj 1215/2012 od 12. prosinca 2012. godine o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima. Ovo stoga što su, nakon što je R. H. postala članica Europske unije i propisi Europske unije postali sastavni dio propisa koji se primjenjuju u R. H. te se primjenjuju i u slučaju da su u suprotnosti sa propisima Republike Hrvatske i imaju prednostu svojoj primjeni na području R. H.
Nadalje, prema odredbi čl.16. Uredbe Bruxelles 1, potrošač,a to je u konkretnom slučaju tužitelj sa prebivalištem u R. H., može pokrenuti postupak protiv ugovorne strane pred sudovima države članice pred kojom ta stranka ima domicil i pred sudovima mjesta gdje potrošačima domicil. Dakle sukladno navedenim odredbama tužitelji koji imaju prebivališteu R. H. i traže utvrđenje ništetnosti ugovora o zajmu te ugovora o kreditu, ovlašteni su postupak pokrenuti pred hrvatskim sudom.

  • 28
  •  
  •  
  •  
    28
    Shares

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *