EU SUD malo je nadležan malo nije sve ovisi kako im bolje odgovara

DRUŠTVENE TEME

 Nadležnost Suda

24      Na temelju članka 53. stavka 2. Poslovnika, Sud može, kada je očito nenadležan za odlučivanje u nekom predmetu i nakon što sasluša nezavisnog odvjetnika, u svakom trenutku odlučiti obrazloženim rješenjem, bez poduzimanja daljnjih koraka u postupku.

25      U ovom predmetu valja primijeniti tu odredbu.

26      U ovom slučaju iz zahtjeva za prethodnu odluku proizlazi da su dva ugovora o potrošačkom kreditu o kojima je riječ u glavnom postupku sklopljena 11. prosinca 2007. i 19. lipnja 2008., to jest prije 1. srpnja 2013., datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

27      U skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda, on je nadležan tumačiti pravo Unije u pogledu njegove primjene u državi članici isključivo od dana njezinog pristupanja Uniji (rješenje Suda od 5. studenoga 2014., VG Vodoopskrba, C-254/14, neobjavljeno, EU:C:2014:2354, t. 10. i navedena sudska praksa).

28      K tomu, Sud je već primijenio navedenu sudsku praksu u pogledu ugovora o potrošačkom kreditu sklopljenog prije pristupanja države članice Uniji (vidjeti u tom smislu rješenja od 8. studenoga 2012., SKP, C-433/11, EU:C:2012:702, t. 36. i od 3. travnja 2014., Pohotovosť, C-153/13, EU:C:2014:1854, t. 24.).

29      Povrh toga, Sud je presudio da se, u slučaju nepostojanja posebne odredbe o primjeni odredbe prava Unije u aktu koji se odnosi na uvjete pristupanja države članice, ta odredba treba smatrati odredbom trenutačne primjene koja vezuje tu državu članicu od dana njezina pristupanja, tako da se ona primjenjuje na buduće učinke situacija koje su nastale prije pristupanja te nove države članice Uniji (vidjeti u tom smislu presudu od 12. studenoga 2009., Elektrownia Pątnów II, C-441/08, EU:C:2009:698, t. 32. i 34. i navedenu sudsku praksu).

30      Međutim, prethodna pitanja odnose se isključivo na tumačenje odredbi prava Unije koje se odnose na valjanost ugovora o kreditu o kojima je riječ u glavnom postupku na temelju elemenata koji postoje na dan sklapanja tih ugovora, poput vjerovnikova odobrenja, provjere kreditne sposobnosti dužnikâ i informacija prije sklapanja ugovora koje im se trebaju pružiti. U tom kontekstu budući učinci navedenih ugovora nisu obuhvaćeni prethodnim pitanjima (vidjeti u tom smislu rješenje od 3. srpnja 2014., Tudoran, C-92/14, EU:C:2014:2051, t. 28.).

31      Iz toga slijedi da je, na temelju članka 53. stavka 2. Poslovnika, Sud očito nenadležan za odlučivanje o zahtjevu za prethodnu odluku koji je uputio Općinski sud u Zadru.

 Troškovi

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.