ZAHTJEV ZA RAZRIJEŠENJE

DRUŠTVENE TEME

Sindikat Policijskih službenika

SINDIKAT OD MINISTRA I GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZAHTJEVA RAZRJEŠENJE NAČELNIKA PU ZAGREBAČKE

Broj: SPS-01-02/43-2-2019.
Zagreb, 29. 10. 2019. godine

KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. dr. sc. Davora Božinovića

RAVNATELJSTVO POLICIJE
n/r glavnog ravnatelja policije gosp. Nikole Miline

PREDMET: RAZRJEŠENJE DUŽNOSTI NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE ZAGREBAČKE

  • zahtijeva se.-

Poštovani ministre, gospodine Božinović,
Poštovani glavni ravnatelju policije, gospodine Milina,

Zabrinjavajući je demanti koji je danas medijima uputila zagrebačka policija čijim radom upravlja Marko Rašić, a u kojem se navodi da je Sindikat policijskih službenika netočno informirao javnost jer policijski službenik, koji je prijavljen načelniku PU zagrebačke, nije počinio težu povredu službene dužnosti opisanu čl. 96. st. 1. toč. 9. Zakona o policiji (neovlašteno ili nenamjensko korištenje sredstava Ministarstva), da nije došlo do pada sustava elektroničke pošte MUP-a zbog takvih radnji i da načelnik za konkretan slučaj nije upozorio policijskog službenika zbog počinjene teže povrede službene dužnosti.

U prilogu Vam dostavljamo dva dokumenta (dopis načelnika PU zagrebačke broj: 511-19-55/1-10/292-18. od 20. 10. 2018. i uputu Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale MUP-a klasa: 650-01/18-04/92 urbroj: 511-01-157-18-3 od 14. 6. 2018. koja je uslijedila nakon povrede službene dužnosti), a koji dokazuju da navodi demantija zagrebačke policije nisu istiniti, a obzirom da se tiču postupanja samog načelnika PU zagrebačke zahtijevamo od Vas da odmah razriješite Marka Rašića dužnosti načelnika PU zagrebačke jer je s ovim postupkom ozbiljno ugrozio i naštetio ugledu policije, narušio vjerodostojnost državne institucije koja u svom radu mora biti precizna, istinita i vjerodostojna s obzirom na to da građanima jamči sigurnost i povjerenje i provodi policijske poslove i ovlasti čijom bi se primjenom svakom građaninu trebala jamčiti pravičnosti u postupku progona i jednakost pred zakonom.

Također netočna je i konstatacija načelnika PU zagrebačke da nije došlo do teže povrede službene dužnosti od strane glavnog sindikalnog povjerenika, kojem je pogodovao, osobito jer smo ga u našem ponovnom dopisu upoznali sa sličnim povredama koje su bile u blažem obliku obzirom da tada nije bila prekršena GDPR regulativa niti su ta ponašanja tada dovela u ugrozu rad elektroničke pošte MUP-a, a ticalo se slučaja iz 2013. godine u kojem je također glavni sindikalni povjerenik istog sindikata u PU krapinsko-zagorskoj bio disciplinski progonjen do te mjere da je sam ministar pokrenuo upravnu tužbu na Upravnom sudu Zagrebu radi ukidanja imuniteta sindikata, kao i drugu činjenicu da je policijski službenik u drugom slučaju bio disciplinski kažnjen za težu povredu službene dužnosti jer je sa službene mail adrese poslao upit privatne naravi drugom ministarstvu, a što je u žalbenom postupku potvrdio i sam Upravni sud u Zagrebu i konstatirao da se ipak radi o težoj povredi službene dužnosti.

Isto tako očekujemo odgovor na naš podnesak i zahtjev za poduzimanje određenih službenih radnji broj: SPS-01-02/72-3-2018. od 17. 12. 2018. godine koji smo uputili glavnom ravnatelju policije prije godinu dana, a osobito odgovore je li glavni ravnatelj policije sukladno zahtjevu koji je dobio od Sindikata naložio inspiciranje konkretnog slučaja, je li pokrenuo disciplinski postupak protiv načelnika PU zagrebačke zbog teže povrede službene dužnosti opisane čl. 96. st. 1. toč. 3. Zakona o policiji (zlouporaba položaja u službi ili izvan služe ili prekoračenje ovlasti u službi) o kojoj smo ga upoznali i je li o cjelokupnom predmetu provedeno kriminalističko istraživanje te obaviješteno nadležno državno odvjetništvo sukladno Zakonu o kaznenom postupku radi donošenja meritorne državnoodvjetničke odluke s obzirom na to da smo kao pravna osoba prijavili određenu sumnju u počinjenje kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti rukovodećeg policijskog službenika.

Odgovore molimo dostaviti pismenim putem u zakonskom roku pozivom na broj gornji.

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

Mario Puškarić

O TOME OBAVIJEST:

  • medijima u Republici Hrvatskoj
  • Vlada Republike Hrvatske, n/r premijera gosp. Andreja Plenkovića,
  • Ured predsjednice Republike Hrvatske, n/r predsjednice gđe. Kolinde Grabar-Kitarović,
  • Hrvatski sabor, n/r predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost i unutarnju politiku, gosp. Ranka Ostojića,
  • policijskim službenicima putem ustrojstvenih jedinica MUP-a,
  • ARHIVA, ovdje.-

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.