Teška pitanja

DRUŠTVENE TEME

_____________________________________

Ministri,  uprave, pravosuđa, mup  i finamcija. Predlažem da mi odgovorite, prema kojem zakonu je RBA-zadruzi RAIFFEISENBANK HATZENDORF-UNTERLAM EGEN,  8361 HATZENDORF, REPUBLIKA AUSTRIJA,  dodijeljen OIB:12921273927,  brisanoj iz AT trgovačkog  registra  pod  broj:  (FN-Nr.:066551w)  prema javno dostupnin   i pravovaljanim podacima objavljenim u trgovačkom registru R: Austrije nana  03.09.2016 i zašto  OIB:12921273927  da danas nije PONIŠTEN ?!
  Prema kojem zakonu se sa istim OIB:  12921273927 u sudskom predmetu koristi druga RBA-zadruga odnosno RAIFFEISENBANK REGION FEHRING eGen  Fehring, 8350,  iz Republike Austrije, upisana u trgovački registar pod broj ( FN-Nr.:053892d) PDV broj: ATU 28554007  (UID-Nummer: ATU 28554007)?! Prema kojim s propisima  u RH  utvrđuje IDENTITET strani pravi osoba, (pored Zakona o pranju naovca, Uredbi  EU),  koje dolaze u RH ?!   Većina RBA-ZADRUGA  poslovale su ili posluju   u RH g RBA-ZDRUGE iz R. Austrije putem javni bilježnika i sudova RH !!  Trenutno  sud oglašava  prodaju  jedne nekretnine na  javnoj dražbi, podaci na  na  e-olasna, registru nekretnina HGK   i MF-PU Ispostava Vrbovec, iako se ista ne pronalazi na prijedlogu za ovrhu, a iz prijedloga se  ne utvrđuje  kada  je i na koji način  sud službeno zaprimio prijedlog RBA-Zadruge,  međutim  iz rješenja o vrsi utvrđuje se  da je sud  o prijedlogu ovrhovoditelja odlučio 18.8.2009.,  iz sadržaja prijedloga  i popisanih priloga utvrđuje se da nema ni riječi o identitetu RBA-Zdruge, izvod iz registra broj ili dr.  Svim odgovornim osobama u označenim primateljima, ističem da se u R. Hrvatskoj provdi ekonomski gednocid  nad građanima i gospodarstvu i to duži niz godina, poslovanje raznih   strani soba   vodi se u većini slučajeva  na isti način kao u gornje opisanom slučaju ?! Naime, juče sam svjedočila sudskom ročištu u svojstvu javnosti, uvodno je sudsc pitao punomoč o zastupnju RBA-Zadruge,  punomoćenik je  u sudnici ispunio  punomoć na svojem obrazcu na kojem se je nalazio  upadljivo  zeleni pečat RBA-Zadruge !!   Predmetnom spisu  priloženi su  dokazi o isplati kredita u gotovini na ruke a to se dokazuje sa preslikom  elektronskog ispisa jedne  RBA-ZADRUGE  iz R. AUSTRIJE, na kojima je ručno upisan broj od broj od 6 znamenki   ( xxx.xxx. / AUS)  to   za ukupan iznos od 44.900,00 eura na 2 potvrde. Zaključiti je da su preuzimatelji isplate potpisivali bianko potvrde.  Na tim se “dokazima”  o isplatama nalazi broj DVR 00xxxxx prevedeno po sudskom tumaču na HRVATSKI  jezik  iz kojeg proizlazi da je to broj iz registra za obradu,   međutim DVR broj se ne podudara sa brojem javno objavljenog  na službenim stranica ma te iste RBA-ZADRUGE. !! Ovdje se neće priložiti ni jedan dokument da jer se ne  želi utjecati na odluku suda !! U prortekli 2 godine izvršila sam uvid u najamje 10 sudski ovršni spisa, bilo da sam uvid obavila zajedno sa ovršenikom ili putem njihovi punomoćenika.  Počevši od 2005. do 20011. do kada su HR javni bilježnici  (za  “RBA zadruge”  iz R. Austrije sačinjavali  OČITOVANJA- OTPRAVKE pod posl. br. OU-xxx/08   na temelju koji su upisana založna prava  na nekretninama u RH )  pa do prodaje nekretnina na javnim dražbama, u   spisisima   se ne pronalaze  izvorni dokumente o IDENTITETU RBA-ZADRUGA, oni u JB spisima stari su po cca 1-2. godine, a u  većini sudski spisa nisu uopće priloženi u vrijeme pokretanja ovršnog postupka.  U sudskim spisima u kojima su priložene isprave o identitetu RBA-ZADRUGA i njihovim zakonskim zastupnicima sadržane su u  preslikama elektronskog  ispisa  po javnim bilježnicima iz R. Austrije , sa nekakvim potvrdama da je npr. Mira Veljačić,  menanger ili predsjednik  i da je ovlaštena zastupati  RBA-ZADRUGU  FN-77777c  zajedno sa još jednom ovla& scar on; tenom osobom  itd…….   Izvodi iz poslovni knjiga su u preslikama bez ikakvog obilježja RBA-zadruga, izuzev nejasnog potpisa i pečata, uz  to  u pojedinim  spisima  izvodi iz polovni knjiga RBA-ZADRUGA su samo na HRVATSKOM jeziku !!

ufs <ufs@mfin.hr>, <ured.ravnatelja@porezna-uprava.hr>, <ljiljana.jagatic@porezna-uprava.hr>, <tajnistvo.kazneni@dorh.hr>, DORH USKOK-Zagreb <uskok.zg@uskok.hr>, <odbzak@sabor.hr>, Kolinda Grabar Kitarović <ured@predsjednica.hr>, <predsjednik@vlada.hr>, <predsjednik@sabor.hr>, <zg.odjel.gospodarskog.kriminalitet@mup.hr>, <ukp@mup.hr>, <europl@mup.hr>, <kabine t @mfin.hr>, <ministar@pravosudje.hr>, <ministar@mup.hr>, <kabinet@uprava.hr>, organizacija.pravosudja <organizacija.pravosudja@pravosudje.hr>, <zic@sabor.hr>, <klubglas@sabor.hr>, <klubhdz@sabor.hr>, <klub-hds-hsls@sabor.hr>, <klubhns@sabor.hr>, <klubhss@sabor.hr>, <klubnz@sabor.hr>, <klubids@sabor.hr>, <klubmost@sabor.hr>, <klubnm@sabor.hr< /a>>, & lt;kznlm@sabor.hr>, <klub.sdss@sabor.hr>, <klubsdp@sabor.hr>, <strankaradaisolidarnosti.nz@sabor.hr>, <odbpp@sabor.hr>, <odbupips@sabor.hr>, <odbupns@sabor.hr>, <financ@sabor.hr>, <odborgro@sabor.hr>, J <odbprav@sabor.hr>, <rad@sabor.hr>, <odbiiup@sabor.hr>, <odb.zdravstvo@sabor.hr>, <odboms@sabor.hr>, <vgns oa@sabor .hr>, <nvsuzkor@sabor.hr>, <vsoa@morh.hr>, <mia.vukusic@sabor.hr>, <potpredsjednik_zr@sabor.hr>, <potpredsjednik_fr@sabor.hr>, <bozo.petrov@sabor.hr>, <mislav.kolakusic@europarl.europa.eu>, <glasnogovornik@pravosudje.hr>, <sanja.bach@mfin.hr>, Pitanja MUP-u <pitanja@mup.hr>, <press@vlada.hr>, <glasnogovornica@predsjednica.hr>
Cc: <EC3@europol.europa.eu>, <jus.club@uni-graz.at>, <OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu>, Post, SF <post.sf@bmf.gv.at>, <steuerombudsdienst@bmf.gv.at>, <info@parlament.gv.at>, <OstaGraz.Leitung@justiz.gv.at>, <agram-ob@bmeia.gv.at>, <buergerservice@bmf.gv.at>, Nenad Koljaja <nkoljaja@gmail.com>, <ivica.markovic1@sk.t-com.hr>

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.