Sud Europske Unije je jučer donio iznimno važnu presudu poslovni broj C-452/18

DRUŠTVENE TEME

Ana Galosi Comisso

Sud Europske Unije je jučer donio iznimno važnu presudu poslovni broj C-452/18 , koja se može primijeniti na sve potrošače koji su nakon sklapanja ugovora koji sadrži nepoštene odredbe sklopili novi ugovor. Navedeno presudom je izričito odlučeno da odredba ugovora koji su sklopili prodavatelj robe ili pružatelj usluga i potrošač, a za koju se u sudskom postupku može utvrditi da je nepoštena, valjano bude predmet ugovora o obnovi između tog prodavatelja robe ili pružatelja usluga i tog potrošača, kojim se potrošač odriče učinaka do kojih bi dovelo proglašavanje te odredbe nepoštenom, pod uvjetom da je to odricanje rezultat slobodnog i informiranog pristanka potrošača, što je na nacionalnom sudu da provjeri.
Sud Europske Unije u citiranoj presudi izrijekom odlučuje da se za odredbu ugovora koji su sklopili prodavatelj robe ili pružatelj usluga i potrošač kako bi izmijenili potencijalno nepoštenu odredbu prethodno sklopljenog ugovora odnosno kako bi uredili posljedice njezine nepoštenosti može smatrati da se ni o njoj samoj nije pojedinačno pregovaralo i da se, prema potrebi, može proglasiti nepoštenom.
Slijedom navedenog nedvojbeno je da kod sklapanja Dodatka Ugovora o kreditu kojim je izvršena konverzija ugovora, temeljem ZID ZPK potrošače nije informiralo o parametrima po kojim se obračun konverzije vrši, o odredbama samog Dodatka ugovora potrošači nisu imali mogućnost pojedinačnih pregovara o samim odredbama, nakon što je potpisao izjavu da prihvaća obračun konverzije, te niti jednog potrošača se nije upozorilo da je valuta iz dosadašnjeg ugovora nepoštena, odnosno ništetna i da ima pravo povrata -Sud Europske Unije smatra da odredba sadržana u ugovoru koji su sklopili prodavatelj robe ili pružatelj usluga i potrošač kako bi razriješili postojeći spor, a kojom se potrošač odriče isticanja pred nacionalnim sudom zahtjeva koje bi mogao istaknuti da nema te odredbe, može se smatrati „nepoštenom”, osobito ako navedeni potrošač nije mogao raspolagati relevantnim informacijama koje bi mu omogućile shvaćanje pravnih posljedica koje za njega iz te odredbe proizlaze–tog potrošača ne obvezuje odredba kojom se on u budućim sporovima odriče podnošenja sudskih tužbi utemeljenih na pravima koja izvodi iz Direktive 93/13.

  • 364
  •  
  •  
  •  
    364
    Shares

2 razmišljanja na “Sud Europske Unije je jučer donio iznimno važnu presudu poslovni broj C-452/18

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *