Pozitivna presuda za valutu i kamatu

DRUŠTVENE TEME

Denis Smajo

POZITIVNA PRESUDA ZA VALUTU I KAMATU!!!

Općinski sud Vukovar!

Addiko (Hypo) banka mora vratiti oko 60.000 kn preplaćene kamate i tečaja sa zateznim kamatama! (31.000 kn + ZK). Banka mora platiti tužitelju i 11.000 kn parničnih troškova.

KONVERTIRANI KREDIT.

Kredit podignut 2006. godine u iznosu 44.000 CHF, konvertiran 2016. godine u euro.

Bravo za suca Ivicu Grubišića, odlično obrazloženje za konverziju, za koju smatra da nije obeštetila potrošača te da nije od značaja jer istoj nije bio cilj popravak ništetnih odredbi, već izjednačavanje s položajem korisnika kredita u euru. Također spominje presudu suda Dunai, C-118/17, kojom potvrđuje da korisnik kredita ima pravo na punu restituciju, a da to konverzija nije ispunila, što se na kraju krajeva i vidi iz nalaza sudskog vještaka. I po tom nalazu se vidi da je banka dužna korisniku kredita, i da samim tim pravni interes za tužbu jest nesporan.
Da bar tako svi suci razmišljaju, onda ne bi imali na županijskim sudovima neke negativne presude zbog konverzije i ne bi nam uopće trebao ogledni postupak. Ali nema veze, nadam se da ćemo uskoro i tu prepreku u potpunosti preskočiti, pa ćemo onda i takve suce, blago rečeno, bajpasirati.

Još jednom bravo za odvjetnika i za suca!

  •  
  •  
  •  
  •  

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *