PLJAČKA I OTIMAČINA NELEGALNIH RBA ZADRUGA UZ POMOČ DRŽAVE

DRUŠTVENE TEME

Nakon što je 23. listopada 2019.,   saborski zastupnik mr. Škibola  javno  održao govor  u Saboru Republike  Hrvatske, na temu pravosuđa , te se   posvetio pažnju oštećenicima / žrvama   „RBA-ZADRUGA“  i dr.

Nakon što je 25. listopad 2019.,  premijer mr. Plenković javno izjavio !!    Tko god od nas u bilo kojem segmentu nešto učini krivo nekako dolazimo do gotovo objektivne odgovornosti svih koji smo za to zaduženi.   Zato je važno da djelujemo usklađeno, poštujući uloge svih aktera u procesu…”      i   naglasio je danas potrebno podići povjerenje građana u hrvatsko pravosuđe, …….. itd……..

Nakon što sam  došla u saznanje  o riješenju predsjadnika OS u Crikvenici  o  kojim se  Mirele Rodin izuzima od rada u  određenom ovršnom predmetu, a posebnu pažnju mi je privuklo obrazloženje toga rješenja u kojem imneovana   svoj sukob interesa svaljuje na oštečenike / žrtve  , a  skupinu organizirane  zločinačko-genocidne mafije  (suprotnu stranku u postupku)   oslvljava  sa „institucija iz Republike  Austrije  koja obavlja bankarske poslove“   !!

Moram reagirati,  kao akter  u procesu stvaranja  i uređenja pravne države  i to baš kako je  naglasio  premijer mr. Plenković,  da je potrebno podići povjerenje građana u hrvatsko pravosuđe !!

Stoga u prvitku prilažem izvadak iz ZK Odjela OS u Rabu, iz kojeg se utvrđuje da imenovana   živi u kući sa upisanim založnim pravom  u korist stranke koju ona oslovljava sa „institucija iz Republike  Austrije  koja obavlja bankarske poslove“    !!  Svoj sukob interesa nakon 10 godina  prebacuje na druge osobe, odnosno oštećenike / žrtve upravo  „RBA-ZADRUGA“  odnosno za nju „institucije iz Republike  Austrije  koja obavlja bankarske poslove“  !!

Mirella Rodin, je u sukobu interesa   od kada ordinira  pri OS u Rabu  i od kada određenje   provedbe ovrha u  korist RBA-ZADRUGA  !!

U konačnici   iz već iz dostavljenog i ovdje priloženog rješenja   VSRH  od 21. studenog 2017. Broj: Rev 2891/15-2    utvrđuje se da u nekim predmetim na određene okolnsti sudovi  paze  po službenoj dužnosti no ne i u ovršnim predmetima RBA-ZADRUGA !!     Kojim  je baš imenovana pogodovala pokretanjem  prethodnog pitanja u korist upravo „institucije iz Republike  Austrije  koja obavlja bankarske poslove“   a koja živi u kući sa upisanim založnim pravom  na nekretninama u vlasništvu njena svekra i supruga ?!    sada  Raiffeisenbank St.Stefan-Jagerberg- Wolfsberg eGen, Murecker Straße 23,   A-8083,  Sankt  Stefan  im  Rosental,  Austrija HR  OIB: 11609308792 iako sa pod tim   OIB ta osoba ne postoji u Ausnriji ni u Hrvatskoj !!

Uvidom u pojedine sudske spise utvrđuje da imenovana nije  iznimka !!  Iz pouke o pravnom lijeku u ovršnoom predmetu RBA-ZADRUGE proizlazi  sudsko ograničenje na odrebu čl. 11 i 46. NN 57/96., znači ograničenje prava na žalbu. Iz točn određeni spisa utvrđuje da su  umjesto javno sudovi  tajno proveli prisilnu dražbu na nekretninama ovršenika.  Poziv ovršenicima   o održavanju ročišta  /dražbe i prisilne prodaje  sud nije otpravljao, a to se doslovno utvrđuje iz  povratnica na kojima je označeno  npr. roč. 08.06.12. putem zaključka, a u zaključku ni riječi o pozivu strankama ili napomene da se one neće posebno pozivati !! Dalje, iz Zaključaka o prodaji  npr. od 1.2. i 16.4.2012.g.,  utvrđuje se da  sud nije odredio vrijeme za razgledavanje nekretnine, ni  osigurao sudskog ovršitelja sukladno čl. 84. OZ-a., znači sud je spriječio sudjelovanje na držbi svim drugim osobama izuzev ovrhovoditelja.   Iako je bio dužn sud nije   dostavio podatke   Poreznoj upravi i  Hrvatskoj gospodarskoj komori   sukladno čl. 90. st. 3. i 7., i čl. 146., 146a i 146b., važećeg  OZ-a.  Znači, ovršni spis  ne sadrži  trag  o dostavi podataka  PU i HGK izuzv jednog jedinog štambilja PU na povratnici  bez potpisa i datuma suprotno čl. 149. ZPP-a.

Uinkati  pouke o  pravnom lijeku i  dostavnica o uredno iskazanoj dostavi  OPUNOMOĆENIKU  ?!

Dakle, ovdje želim preupitati   odgovorne  osobe / aktere  u  državnim tijela  HOĆE LI  ODGOVORNE OSOBE i KADA ODGOVARATI     za organiziganu  prijevaru, pranje novca i utaju poreza odnosno zašto je izostalo  sprječavanje  prisile nad građanima putem sudova kada su odgovorne osobe u nadležnim tijelima  službeno obavještnene od strane Austrijski tijelana na  okolnosti činjenja kazneni djela Augusta Watera   !!   Tko će isplatiti  obeštećenje  oštećenicima / žrtvama „RBA-ZADRUGA“  

Hoće li u konačnici suci ili predsjednici sudova odgovarati za  tajno  pod sudskom prisilom prodane nakretnine omogućavajuči RBA-ZADRUGAMA  da na istima sudjeluju kao jedini kupc , da  nepripadno stenu višestkuko  vrijednu imovinu od „njihovi tražbina“ a sudovi zamislite još donose rješenja da se isti nisu namirili  s osnova glavnice  i to na temelju u većini slučajeva bez jednog jedinog  ovjerenog potpisa ovršeniaka, na na riječ J.B.  Branka Jakića u svojstvu osobe javnog povjerenja koja istovremeno zastupa „instituciju iz Republike  Austrije  koja obavlja bankarske poslove“   kako ih odslovljava Mirella Rodin  !!    

Što  su učnili  DSV  ministar pravosuđa, predsjednik VSRH  i u konačnici DORH nakon što je saborski zastupnik javno ukazao na  sukob interesa Mirelle Rodin !! Smatram da kao svi  drugi građani imam pravo  zahtjevati da  se Mirella Rodin razriješi sudačke dužnosti, povjeranja u sustav  u kojem sudi imenovana  i njoj jednaki nema i neće ga biti  dok se isti ne razriješi sudačke dužnosti !! Imenovana za razliku od savjesnih i pošteni sudaca, bez odobrenja DSV   se  oglašava i  bavi kao iznajmljivač apartmana u turističke svrhe. 

Trebaju li građani  raditi poslove  pojedinih UHLJEBA pored javno servirani dokaza i započeti javno objavljivati  imena  drugi sudaca  o kojima postoje dokazi, što i kako su radili  a rade i danas !!

Hoćete te li odmah zaustaviti daljnje sudsko  prisilno oduzimnaje pravo vlasništa  zajamčenog   članka 48. st. 1.  Ustava RH !!   Prevatanti, perači novca, utajivači poreza pod nazivom RBA-ZADRUGA ne mogu imati veća prava od  građana  koji žive u nekretninma  od životne  vžnosti za njih i njihovu obitelj !!

Hoće li R. Hrvatska  osigurati oštećenicma / žrtvama  „RBA-ZADRUGA  mirno uživanje doma zajedno sa njihovim obiteljima  jer  neki su u zadnij 10 gdina pretrpjeli traume   razboljeli se  i po drugi put izlječili od malignog tumora  i dalje žive pod stresom i u strahu !!       Zključno, sa zaustavljanjem nasilja zvanog „ RBA-ZDRUGE“   može se isključivo   započeti minimalno podizanje  povjerenja građana u Hrvatsko pravosuđe  !! No prije svega iz  državnog pa i pravosudnog sustava treba iskorjeniti  kukolj !!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.