1 razmišljanje na “Izbaci ih sve za drugo ni nisu

  1. “Nije to Machiavelli, već je misaoni maksimum do kojeg je dobacio Edvard Kardelj koji u (ne)djelu Revolucija i vojna misao piše: “Partija ne može dopustiti da bi ma koji od njenih članova radio nešto što je u suprotnosti s njenom političkom linijom. Onaj koji ne sprovodi tu liniju ne može biti član Partije niti može vršiti funkcije koje mu je Partija povjerila. Sve su partijske organizacije dužne da bez odlaganja izvrše temeljnu samokritiku i da učine sve kako bi se posljedice što prije popravile. Bio bi zločin ako bismo i dalje trpjeli liberalizam u odnosu na nosioce tih grešaka. Tko god se bude protivio brzoj likvidaciji ovih grešaka mora biti bezobzirno uklonjen sa svoga položaja”. Ako već nije imao dovoljno pameti da ne slijedi Kardelja 1989. kad ga citira u svom objavljenom maturalnom radu, “magistar i diplomat” bi koncem 2019. trebao imati na umu kako je kardeljizam završio.” (Nino Raspudić, Večernji list)

    Valja posuditi ovaj Kardeljev citat od Nina Raspudića da se vidi na čemu se temelji i kako je argumentirana aktualna partijska disciplina/stega Plenkiyevog HDZ-a. Plenkiyu je inače ideološki i politički otac Eduard Kardelj.
    Nino Mogrović

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *