Ispitivanje Augusta Walter-a u državnom odvjetništvu u Grazu

DRUŠTVENE TEME

Ispitivanje Waltera Augusta 16.07.2014.

….. problematični hrvatski krediti počinju 2008. i 2009., sve teže naplate i sve više njih koji ih uopće ne mogu vraćati. … RBS pokreće postupke naplate i prisilne naplate … … zapravo problematični su bili krediti financiranja građevinskih projekata koji su još i danas tema, a i bili su tema revizije.

… unutarnja revizija banke u oktobru 2010, a do tada nisu bili tema revizija… poseban razlog za ovu reviziju nije mi poznat…

… kao posljedica moja smjena u veljači 2011 – slijedom optužbi ponudio sam ostavku a ona je veljači i prihvaćena … moralo se pobrinuti za zamjenu… Naknada štete u tom trenutuku je bila tema utoliko da sam ponudio svu svoju imovinu za naknadu štete … svi moji računi su blokirani u korist RBS…

nakon veljače 2011. bio sam 2 mjeseca na godišnje mi dobio sam ugovor o radu na određeno vrijeme, dio radnog vremena u svrhu pružanja podrške poslovodstvu pri obradi hrvatskih kredita… dobivao sam plać ud 1.350 eura i radio sam 60% radnog vremena… 3 puta tjedno…

…nisam više imao kompetencije za davanje kredita, ali sam imao pristup dokumentaciji klijenata u banci itd…

… ovaj posao vršio sam do karaja kolovoza 2012, a tada sam dobio otkaz… da li sam nešto potpisao, ne znam… mislim da je moj posao u okviru djelomičnog ugovora o radu još bio isplativ za RBS… još sam nekoliko puta išao u Hrvatsku s drugim službenicima RBS, neke smo zajmoprimce nagovorili za nastavak plaćanja kredita …

nikada mi nisu prijetili podizanjem kaznene prijave, niti novi direktori RBS, niti predstavnici udruge Raiffeisen niti itko iz gremija banke.

Sve sam saznao iz novina…

u svezi s odnosom s DRWA

… već tada od 2007. svima u RBS je bilo poznato da sam ja kao direktor RBS preuzeo garancije za kredite DRWA i svatko tko je nekako pozicioniran u banci znao je za to – to nikada nije bio problem…

moja supruga nikad nije znala za to …

… ne zna ništa o poslovanju Drndića u Hrvatskoj …

… on je posredovao ca. 200 kredita —

… Svaki kredit na DRWA bio je uvijek odobren od sva tri gremija banke (direktori, uprava, nadzorni odbor), to je bilo potrebno jer sam ja davao svoje privatne garancije za DRWA i to su svi znali. Već od 2007 su svi znali da su to moje garancije – od prve kupovine zemljišta DRWA. Ja sam bio uvjeren da je to dobar posao. Nikada nije bilo proturejčnosti i prigovora od osoba iz gremija i ja sigurno nikada nisam skrivao ili krivo prezentirao stvari. Sve se može ustanoviti iz zapisnika …

Drdić je ukupno dobio oko 400.000 do 500.000 eura provizija.

… samo sam jednom imao priliku razgovarati s Finkom i Neuwirthom u svezi s pitanjima o hrvatskim kreditima, kada sam definitivno odlazio iz banke, sadržano je u dopisu od 28.08.2012 koji se nalazi u spisu…

ispitivanje se prekida radi zdravstvenih problema 

  •  
  •  
  •  
  •  

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *