Adroviće je sram koliko nemaju

DRUŠTVENE TEME

Ovo je samo vrh sante leda, za celokupnu imovinu koju poseduju Zdenko Adrović i obitelj treba tjedan dana popisa uz sitne kredit koje su dobivali od rba banke. Nakon ovog Nadam se da se ne čudite Zašto se gospodin Adrović zdušno borio da vas r b a leasing dobro pokrade.

*5. Vlasnički dio: 1/1*ADROVIĆ KORNELIJA MARIJA, OIB: 38768377570, TKALČIĆEVA BR. 13, ZAGREB*1.1Z-54844/2019Zaprimljeno 15.04.2008. broj Z-23034/08Na temelju ugovora o kupoprodaji nekretnine od 21. siječnja 2008. godine uknjižuje sepravo vlasništva.6. Suvlasnički dio: 1/26.1Zaprimljeno 19.11.2019.g. pod brojem Z-54844/2019Prvenstveni red upisa: Z-23034/2008UKNJIŽBA, PRAVO VLASNIŠTVAZaprimljeno 15.04.2008. broj Z-23034/08Na temelju ugovora o kupoprodaji nekretnine od 21. siječnja 2008. godine uknjižuje sepravo vlasništva.ADROVIĆ KORNELIJA MARIJA, OIB: 38768377570, TKALČIĆEVA BR. 13,ZAGREB7. Suvlasnički dio: 1/27.1na 5 (1.1)Zaprimljeno 19.11.2019.g. pod brojem Z-54844/2019UKNJIŽBA, PRAVO VLASNIŠTVA, UGOVOR O DAROVANJU 06.11.2019ADROVIĆ LEON-PAVAO, OIB: 61094751683, TKALČIĆEVA ULICA 13,10000 ZAGREBRbr.Sadržaj upisaPrimjedbaCTeretovnicaIznosPredmet ispisa1.Zemljišnoknjižni izvadak (datum i vrijeme izrade)18.07.2020. 21:58:52Stranica: 2IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGEKatastarska općina: 999901, GRAD ZAGREBBroj ZK uloška: 24132Verificirani ZK uložakRbr.Sadržaj upisaPrimjedbaCTeretovnicaIznosPredmet ispisa*1.1Primljeno: 20. srpnja 2005. Z-24139/05Temeljem Ugovora o kreditu broj:069-50-2949102 od 13.07. 2005.,solemniziranog po javnom bilježniku Luciji Popov pod br. OU-491/05 dana 18.07. 2005. uknjiženo je pravo zaloga na nekretnineupisane u A I (jedan), radi osiguranja tražbine u iznosu od1.800.000,00 CHF u kunskoj protuvrijednosti obračunate po srednjemtečaju Kreditora na dan dospijeća tražbine s redovnom kamatom postopi od 4,50% godišnje, promjenjivom u skladu s odlukom okamatnim stopama Kreditora, te ostalim uvjetima u skladu sUgovorom, za korist:1.800.000,00 CHFZ-62192/2011*RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., PETRINJSKA BR. 59,ZAGREB1.2Zaprimljeno 16.12.2011. broj Z-62192/11Na temelju Brisovnog očitovanja od 15.11.2011. godine i Punomoćibr. B-R7-1/2011 od 08.06.2011. godine, uknjižuje se brisanjezaložnog prava upisanog pod posl. br. Z-24139/05,2.2.1Zaprimljeno 20.04.2009. broj Z-21531/09Na temelju sporazuma o osiguranju zasnivanjem založnog prava nanekretnini od 3. prosinca 2008.g. br. OV-13490/08 uknjižuje se pravozaloga u iznosu od 1.745.509,05 CHF u kunskoj protuvrijednostiobračunato po srednjem tečaju kreditora na dan dospijeća tražbine, uzmogućnost promjene valutne klauzule iz CHF u EUR, uvećano za sveugovorene kamate, naknade i troškov e- za korist:1.745.509,05 CHFRAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., OIB: 53056966535,PETRINJSKA BR.59, ZAGREBPotvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 17.07.2

  • 108
  •  
  •  
  •  
    108
    Shares

10 razmišljanja na “Adroviće je sram koliko nemaju

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *